Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Rubriker


Dec 3, 2017

Det blir ett avsnitt som innehåller det mesta denna vecka i Tyngre Rubriker. Först diskuteras tarmbakterierna och hur evidensen för vad vi verkligen vet hela tiden överdrivs i media. Denna gång med fokus på ett inslag i P1 Meny där man bland annat diskuterar med författarna till boken Food Pharmacy.

Efter det går vi vidare till att diskutera insekter i mat för att sen ganska fort komma in på vilken betydelse som förändringen i olika hormoner har när man styrketränar med fokus på skillnaden mellan förändringar inom det normala och suprafysiologiska doser när man nyttjar det som doping.

Efter det kommer vi in på forskning med mer negativa resultat då vi tar upp en studie där man misslyckats med att upprepa ett tidigare intressant fynd kring Functional Movement Screen och sen avslutar vi med att ta upp det senaste avslöjade felet i Brian Wansinks forskning.

Medverkar i panelen gör som vanligt Wille ValkeaojaJacob Gudiol, Caroline MellbergJacob Papinniemi.

Hålltider

  • 00:00:00 Tarmbakterier och Food Pharmacy i P1 meny
  • 00:16:20 Livsmedel med insekter börjar säljas i Finland
  • 00:24:58 Hormoner och styrketräning
  • 00:33:10 Misslyckat försök att upprepa resultat på screeningverktyget FMS
  • 00:45:20 Brian Wansink...igen

Följ gärna Tyngre Rubriker på Instagram för att få del av relaterat material till podcasten.