Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Rubriker

Jul 11, 2020

Jacob, Wille, Caroline och Jenny diskuterar tv-serien Hälsoresan där 6 deltagare ska följa konceptet 16 weeks of hell för att komma i form och förbättra sin hälsa.

Följ gärna Tyngre Rubriker på Instagram för att få del av relaterat material...