Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Rubriker

May 5, 2020

Gudiol och Wille diskuterar en artikel på svt.se som påstår att träning är ineffektivt för viktnedgång eftersom det inte höjer energiförbrukningen.

Följ gärna Tyngre Rubriker på Instagram för att få del av relaterat material...