Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Rubriker


Mar 10, 2020

Jacob och Wille diskuterar en i artikel i Göteborgs-Posten där man varnar läsaren från att utöva intensiv träning på lunchen. Tydligen ska det vara stressande och tråkigt så ingen bör prova på det.

Du hittar artikeln som vi diskuterar här.

Följ gärna Tyngre Rubriker på Instagram för att få del av relaterat material till podcasten.