Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Rubriker


Dec 17, 2019

I veckans Tyngre Rubriker blir det endast två rubriker. Först får du höra om en stor svensk studie där man undersökt om kejsarsnitt ökar risken för övervikt hos pojkar när de är 18 år. Tidigare har man trott att så varit fallet men i den här studien såg man igen effekt.

Efter det följer en diskussion kring en interventionsstudie där deltagarna fick äta 150 gram fruktos varje dag i åtta veckor. Trots den väldigt stora mängden fruktos så fann man inga betydande effekter på deltagarnas hälsa eller hälsomarkörer.

Medverkar i panelen gör Jacob Papinniemi, Caroline MellbergJenny ÅgrenWille Valkeaoja & Jacob Gudiol.

Hålltider

  • 00:00:00 Monsterfail från Gudiol
  • 00:02:02 Kejsarsnitt ökar inte risken för fetma i Sverige
  • 00:13:50 Hela 150 gram fruktos om dagen i 8 veckor påverkade nästan ingenting

Följ gärna Tyngre Rubriker på Instagram för att få del av relaterat material till podcasten.