Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Rubriker


Sep 25, 2018

I veckans Tyngre Rubriker får du först en längre diskussion kring plötslig död hos unga personer när de idrottar där Dr Mellberg får briljera. Efter det får du höra om en ny intressant studie där man såg en försämring av insulinkänsligheten hos personer som fick i sig sukralos varje dag.

Till sist får du höra det senaste till det återkommande ämnet Brian Wansink då nu ännu fler av hans studier blivit tillbakadragna samtidigt som han också ska lämna sin tjänst på Cornell University.

Efter det här följer en lite längre frågestund där vår, för dagen, extra medlem i panelen, Daniel Berglind PhD med fokus på fysisk aktivitet och fetmakirurgi.

Medverkar i panelen gör Jenny ÅgrenWille ValkeaojaJacob Gudiol, Caroline MellbergJacob Papinniemi och Daniel Berglind.

Hålltider

  • 00:00:00 Ung elev dog under fystester i grundskolan
  • 00:18:45 Sukralos varje dag i två veckor gav sämre insulinkänslighet
  • 00:32:22 Brian Wansink har fått lämna sin tjänst på Cornell University
  • 00:39:35 Frågesegmentet
  • 00:40:30 Vilken roll har fetmakirurgi när det gäller att förbättra folkhälsan?
  • 00:46:19 Hur ser Daniel på arbetat att öka fysisk aktivitet från politiskt håll?
  • 00:52:41 Hur bra är uppföljningen av patienter efter en fetmakirurgi
  • 00:54:55 Hur stor är verkligen effekten från grönområden på fysisk aktivitet

Följ gärna Tyngre Rubriker på Instagram för att få del av relaterat material till podcasten.