Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Rubriker


Jul 10, 2018

Denna vecka levererar Tyngre Rubriker ett riktigt superavsnitt med fyra väldigt intressanta ämnen. Först diskuteras huruvida människors förmåga att bryta ner koffein påverkar om kaffe korrelerar med bättre eller sämre hälsa.

Efter det kommer en diskussion kring dagens råd för fysisk aktivitet och att det är en del människor som motionerar och rör på sig men det är alldeles för få utför någon typ av träning som stärker upp muskler och skelett på ett bra sätt.

Efter det kommer det en kortare diskussion kring sötningsmedel och att det inte verkar ha någon effekt på någonting förutom att det är sött i munnen.

Avslutningsvis diskuteras några fallrapporter som tagits upp i läkartidningen där personer med typ 2 diabetes har hamnat i ketoacidos efter att de börjat äta LCHF.

Medverkar i panelen gör Jenny ÅgrenWille ValkeaojaJacob Gudiol, Caroline MellbergJacob Papinniemi.

Hålltider

  • 00:00:00 Koffein verkar korrelera med positiv hälsa hos alla
  • 00:11:29 Styrketräning är lika viktigt som konditionsträning för hälsan
  • 00:24:35 Det händer ingenting med någonting när man ger folk sötningsmedel
  • 00:31:25 Ketoacidos hos personer med typ 2 diabetes som äter LCHF

Följ gärna Tyngre Rubriker på Instagram för att få del av relaterat material till podcasten.