Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Rubriker


Mar 27, 2018

Två tidningsrubriker och två intressanta studier är ämnena i dagens Tyngre Rubriker. Först diskuteras en ny studie där man undersökt effekten av insektsprotein i samband med styrketräning. Därefter kommer två rubriker från SVT där den första handlar om att de flesta svenskar äter för dåligt och den andra artikeln är en lista på livsmedel som inte är så nyttiga som många tror.

Avslutningsvis diskuteras en studie där man har undersökt personer som själva upplever sig har problem med gluten trots att de inte är glutenintoleranta (dvs har celiaki).

Medverkar i panelen gör Jenny ÅgrenWille ValkeaojaJacob GudiolJacob Papinniemi.

Hålltider

  • 00:00:00 Insektsprotein och effekter från styrketräning
  • 00:15:27 Bara en tiondel av svenskar äter hälsosamt
  • 00:26:32 Livsmedel som inte är så nyttiga som vi tror
  • 00:37:07 Glutenkänslighet (NCGS) är fortfarande en osäker diagnos

Följ gärna Tyngre Rubriker på Instagram för att få del av relaterat material till podcasten.