Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Rubriker


Feb 6, 2018

Denna veckas avsnitt av Tyngre Rubriker tittar lite närmre på satsningen Generation Pep. Syftet verkar främst vara att få människor att sitta mindre men är det verkligen rätt fokus? Och vilka är egentligen målgruppen som man riktar sig mot?

Efter det tar vi upp Natures nya krav på vad författare måste ange för jäv när de skickar in en artikel för publicering och det följer vi sen upp med en intressant studie som har undersökt effekten av koffein på prestationsförmågan hos duktiga triathleter på olympisk distans.

Avslutningsvis tar vi upp haveriet som är Aftonbladets story kring vad som hände med två personer när de uteslöt socker i fyra veckor.

Medverkar i panelen gör som vanligt Jenny ÅgrenWille ValkeaojaJacob Gudiol & Jacob Papinniemi.

Hålltider

  • 00:00:00 Har Generation Pep valt rätt fokus?
  • 00:11:23 Nature har uppdaterat sina krav på vilka jäv som ska anges i artiklar
  • 00:27:03 Koffein och dess effekter vid triathlon
  • 00:43:06 Aftonbladet Story - 4 veckor utan socker

Följ gärna Tyngre Rubriker på Instagram för att få del av relaterat material till podcasten.