Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Rubriker


Jan 14, 2018

Denna vecka diskuteras en fallstudie på en byggare som deffade i hela 8 månader inför en tävling. Efter det följer en diskussion kring paddnacke och om det är ett legitimt besvär eller inte. Avslutningsvis har vi en diskussion kring Natural Cycles, hur det fungerar, hur stor säkerheten är och vilka studier som verkligen finns på appen.

Medverkar i panelen gör som vanligt Jenny ÅgrenWille ValkeaojaJacob Gudiol, Caroline MellbergJacob Papinniemi.

Hålltider

  • 00:00:00 Vad händer i kroppen under en tävlingsdeff hos en byggare?
  • 00:24:54 Ingen evidens för att paddor och mobiler ger nackbesvär
  • 00:34:27 Natural Cycles anmäls till läkemedelsverket

Följ gärna Tyngre Rubriker på Instagram för att få del av relaterat material till podcasten.