Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Rubriker


Nov 19, 2017

En aningen desarmerad panel tar denna vecka hjälp av Daniel Berglind samtidigt som Jacob Papinniemi tar över taktpinnen i veckans avsnitt av Tyngre Rubriker.

Stockholm stad ska införa 60 minuters obligatorisk rörelse i skolan varje dag men har politikerna verkligen tänker igenom vad det är som de vill ska göras? Panelen är lite tveksam sett till den informationen som har presenterats fram tills nu.

Snus klassas ofta inom samma kategori som rökning när man pratar om hälsa men det finns idag inget fog alls för det och den forskning som finns pekar istället mot att det verkar vara ganska neutralt mot hälsan.

Avslutningsvis diskuteras en epidemiologisk studie med ett roligt resultat som av allt att döma troligen kommer visa sig vara fel när man undersöker frågan på ett bättre sätt.

Medverkar i panelen denna vecka gör Wille ValkeaojaJacob GudiolCaroline Mellberg.

Hålltider

  • 00:00:00 En timme fysisk aktivitet för alla grundskolebarn i Stockholm
  • 00:13:19 Snus är inget folkhälsoproblem
  • 00:23:31 Är styrketräning viktigare än aerob träning för längre livslängd?

Följ gärna Tyngre Rubriker på instagram för att få del av relaterat material till podcasten.