Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Rubriker


May 20, 2017

Rubrikerna slutar aldrig att sina och Tyngre Rubriker är tillbaka för att försöka dissekera och vägleda dig kring de frågorna och ämnena som dykt upp under veckan.

Medverkar i panelen gör som vanligt Caroline MellbergJenny ÅgrenWille Valkeaoja, Jacob Gudiol & Jacob Papinniemi.

Hålltider

  • 00:00:00 Mer idrott och hälsa i skolan
  • 00:08:25 Intensiv träning för längre telomerer och bättre hälsa
  • 00:18:45 Knakande knän och ökad risk för knäartros
  • 00:27:55 Är träningshetsen ett hot mot folkhälsan?