Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Rubriker


May 7, 2017

Ny söndag och det är dags att summera och diskutera några av de större rubrikerna kring träning, kost och hälsa från veckan. Denna vecka diskuterar vi huruvida det går att ersätta träning med ett piller, Batman på twitter, marknadsföringen på sociala medier som ofta inte sköts på rätt sätt och slutligen bryter vi ner tre påstådda hälsomyter kring konditionsträning.

Medverkar i panelen gör Jenny ÅgrenWille Valkeaoja, Jacob Gudiol & Jacob Papinniemi 

Hålltider

  • 00:00:00 Träning i pillerform
  • 00:15:40 Big Data Batman!
  • 00:16:50 Hälsokändisar granskas efter tveksam reklam
  • 00:28:35 3 myter om konditionsträning