Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Rubriker


Apr 9, 2017

Denna vecka diskuteras huruvida vegetarianer verkligen lever längre än andra människor som i övrigt lever en ganska sund livsstil. Vi tar också upp ämnena fysiska aktivitet i skolan och två närliggande ämnen kring läsk och hur fakta kring det rapporteras i media.

Medverkar gör som vanligt Caroline MellbergJenny ÅgrenWille Valkeaoja, Jacob Gudiol & Jacob Papinniemi

Hålltider

  • 00:00:00 Alternativ fakta och lurade journalister kring läsk
  • 00:20:35 Debattartikel om att vi måste få in mer rörelse i skolan
  • 00:34:55 Lever vegetarianer längre än andra?