Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Rubriker


Mar 23, 2020

Jacob och Wille diskuterar huruvida böja ryggen ökar risken för ryggskador eller inte.

Artikeln som vi utgår ifrån hittar du här.

Följ gärna Tyngre Rubriker på Instagram för att få del av relaterat material till podcasten.