Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Rubriker


Nov 12, 2019

Denna vecka diskuteras forskning på att förebygga idrottsskador, effekterna av ett säljförbud för sockersötade drycker på ett helt universitet, om snabb viktnedgång eventuellt kan vara dåligt för postmenopausala kvinnor och vad forskningen visar kring effekterna från cannabis vid mental ohälsa.

Medverkar i panelen gör Robin Fondberg, Jenny ÅgrenWille Valkeaoja & Jacob Gudiol.

Hålltider

  • 00:00:00 Hur arbetar man inom forskningen för att förebygga skador
  • 00:22:46 Ett säljförbud mot sockersötade drycker har en liten positiv effekt på högkonsumenternas hälsa
  • 00:35:32 Snabb vs långsam viktnedgång för kvinnor efter menopaus
  • 00:54:25 Cannabis som behandling vid mental ohälsa

Följ gärna Tyngre Rubriker på Instagram för att få del av relaterat material till podcasten.