Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Rubriker


Jun 18, 2019

Det är sommar och Tyngre Rubriker ger dig rubriker som inte har någonting med sommar att göra som du kan njuta av i hängmattan. Du får bland annat höra om hur storleken på utelekplatserna på förskolor påverkar barns fysiska aktivitet, vad livsmedelsverket har ändrat i sina nya råd kring småbarn och mat samt att sömnappar får en hel del människor att sova sämre

Medverkar i panelen gör Caroline Mellberg, Jenny ÅgrenWille ValkeaojaJacob Gudiol & Jacob Papinniemi.

Hålltider

  • 00:00:00 För lång intro
  • 00:02:23 Hur storleken på skolgården och policy för fysisk aktivitet påverkar barns rörelse i förskolan
  • 00:15:03 Livsmedelsverket har uppdaterat sina råd kring mat för små barn
  • 00:29:01 Sömnappar som ger människor ångest över sömnen
  • 00:42:09 En märklig artikel i DN som gör reklam för matkedjan Paradiset   

Följ gärna Tyngre Rubriker på Instagram för att få del av relaterat material till podcasten.