Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Rubriker


Jan 8, 2019

År 2019 är nu igång för fullt och Tyngre Rubriker är tillbaka i det gamla insmorda mönstret med de mest intressanta rubrikerna kring träning, kost och hälsa från veckan som har gått.

Denna vecka blir det diskussioner kring den franska paradoxen, en uppföljning på en studie som vi haft uppe hela två gånger tidigare som berör kost och depression och avslutningsvis blir det en längre genomgång av ett väldigt dåligt program på SVT med titeln Sanningen om kolhydrater.

Medverkar i panelen gör Caroline Mellberg, Jenny ÅgrenWille ValkeaojaJacob Gudiol

Hålltider

  • 00:00:00 Den franska paradoxen och lever man länge av att äta länge?
  • 00:13:13 Frågetecken kring utförandet av en studie på kost vid depression
  • 00:28:19 Sanningen om kolhydrater på SVT

Följ gärna Tyngre Rubriker på Instagram för att få del av relaterat material till podcasten.