Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Rubriker


Dec 4, 2018

Wille Valkeaoja är frånvarande i det här avsnittet och resten av panelen kämpar hårt för att försöka få något flyt i det här avsnittet.

Det blir dock fyra väldigt intressanta rubriker som tar upp allting ifrån mättnad, hunger, längre liv och död. Håll till godo

Medverkar i panelen gör Jacob Gudiol, Caroline MellbergJacob Papinniemi & Jenny Ågren.

Hålltider

  • 00:00:00 Wille är borta och allt blir kaos direkt
  • 00:01:52 Banting fungerar inte enligt artikel med Erik Hemmingsson i Hälsoliv
  • 00:22:21 Hög syreupptagningsförmåga är bra oavsett om det är från träning eller gener
  • 00:30:13 Kaliber om hjärtscreening inom idrotten
  • 00:44:34 Potatis mättar jämbördigt oavsett lågt eller högt GI

Följ gärna Tyngre Rubriker på Instagram för att få del av relaterat material till podcasten.