Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Rubriker


Oct 16, 2018

Veckans Tyngre Rubriker diskuterar D-vitamin och om hypen kring dess effekter gått före evidensen i allmänhet och dess förmåga att förebygga benskörhet och frakturer i synnerhet. En ny stor översiktsartikel visar nämligen att D-vitamin inte verkar ha någon effekt hos friska äldre personer när det gäller deras risk för fraktur, benskörhet eller fall.

Du får även en diskussion kring hur en enkla förpackningar påverkar hur gärna folk vill köpa cigaretter samt hur en stad försöker förändra sin miljö och minska på antalet fordon i innerstan så att luften ska förbättras samtidigt som trafiksäkerheten ökas.

Avslutningsvis går vi igenom en av de mest speciella trenderna på senare år där människor dricker sitt eget kiss vilket de påstår ska ge dem speciella hälsoeffekter.

Medverkar i panelen gör Jenny ÅgrenWille ValkeaojaJacob Gudiol, Caroline MellbergJacob Papinniemi.

Hålltider

  • 00:00:57 Lite snack inför Tyngre 7 på kistamässan i helgen
  • 00:03:12 Madrid utför åtgärder för att minska på trafiken
  • 00:11:32 Enkla förpackningar minskar hur lockande cigaretter är
  • 00:26:48 D-vitamin för äldre har ingen effekt mot benskörhet eller frakturer
  • 00:39:49 Drick inte ert eget kiss!

 Följ gärna Tyngre Rubriker på Instagram för att få del av relaterat material till podcasten.