Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Rubriker


Oct 9, 2018

I veckans Tyngre Rubriker diskuteras regeländringar inom sport som förändrar sporten något samtidigt som de kan ha en stor inverkan på skaderisken. I USA har man sett att om man förändrar ett av de mer populära momenten inom amerikansk fotboll så kan man minska på antalet hjärnskakningar men alla gillar ändå inte regeländringen.

En väldigt stor registerstudie från Sverige har visat att kejsarsnitt ökar risken för att barn ska få matallergi men riskökningarna är små så det blir bara en liten faktor som man får väga in med flera andra inom förlossning.

Avslutningsvis avhandlas ytterligare en varning kring energidrycker där norska TV2 skriver om farorna med koffein och att många ingredienser i Nocco kan vara rent av negativa för hälsan.

Medverkar i panelen gör Jenny ÅgrenWille ValkeaojaJacob Gudiol, Caroline MellbergJacob Papinniemi

Hålltider

  • 00:01:34 Nya regler har en drastisk effekt på antalet hjärnskakningar i amerikansk fotboll
  • 00:16:51 Kejsarsnitt innebär en liten ökad risk för matallergi hos barnet
  • 00:29:14 Varning för Nocco i norsk TV2

Följ gärna Tyngre Rubriker på Instagram för att få del av relaterat material till podcasten.