Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Rubriker


Sep 18, 2018

Ny tisdag och nya ämnen och rubriker från veckan som har gått. Denna gång får du höra om hur rådet om att människor ska äta väldigt lite vissa dagar och mer under andra dagar står sig mot rådet att bara säga till människor att äta lite mindre hela tiden.

Efter det följer en väldigt viktig diskussion kring bristerna och problemet med BMI som mått på övervikt och fetma. Några forskare har dock kommit fram till en betydligt bättre formel för att uppskatta övervikt och fetma kallat Relative fat mass (RFM). Den använder sig bara av längd och midjemått vilket gör den användbar och billig. Den skulle därför kunna förbättra precisionen i väldigt mycket epidemiologisk forskning och den kan troligen fungerar betydligt bättre även i mer kliniska sammanhang.

Avslutningsvis blir det en diskussion kring fenomenet paddnacke och problemet med att man ger människor någonting att oroa sig för som man faktiskt inte vet att det är ett problem.

Medverkar i panelen gör Jenny ÅgrenWille ValkeaojaJacob Gudiol & Caroline Mellberg.

Hålltider

  • 00:00:00 Intermittent fasta ger inte bättre resultat än en vanlig kontinuerlig diet
  • 00:12:04 BMI missar många med fetma och nu finns en bättre formel
  • 00:36:11 Barn som blir rädda för att få paddnacke
  • 00:45:01 Livepodd under Tyngre 7

Följ gärna Tyngre Rubriker på Instagram för att få del av relaterat material till podcasten.