Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Rubriker


Aug 28, 2018

Två rubriker och en lyssnarfråga står på agendan i dagens Tyngre Rubriker. Först kommer en diskussion kring bäst före märkningen på mat och att Arla nu tänker upplysa sina kunder om att deras produkter oftast går utmärkt att äta även efter detta datum.

Sen följer en diskussion kring rubrikerna om att människor som äter lite kolhydrater lever kortare och att det är bäst att äta ”måttligt” med kolhydrater för lång livslängd.

Till sist diskuteras måltidsersättningen Huel som marknadsförs hårt på sociala medier. Tillför den någonting nytt och vilka fördelar och nackdelar kan det finnas med en sådan produkt?

Medverkar i panelen gör Jenny ÅgrenWille ValkeaojaJacob Gudiol & Jacob Papinniemi.

Hålltider

  • 00:02:02 Det går bra att äta mat efter bäst före datumen
  • 00:13:51 För lite kolhydrater förkortar livet - enligt tidningsrubriker
  • 00:36:42 Huel som måltidsersättning

Följ gärna Tyngre Rubriker på Instagram för att få del av relaterat material till podcasten.