Preview Mode Links will not work in preview mode

Tyngre Rubriker

Dec 31, 2019

Vi avslutar ert decennium och drygt tre år med Tyngre Rubriker i dess nuvarande format genom att svara på lyssnarfrågor och tacka för tiden som har gått.

Tack för oss och ha ett fantastiskt 20-tal så hörs vi förhoppningsvis snart igen i ett annat format

Medverkar i panelen gör Jacob Papinniemi, Robin...


Dec 24, 2019

I veckans avsnitt får du höra om hur din tarmbiota påverkas över julen och skillnaden mellan att fira den med dina riktiga föräldrar eller dina svärföräldrar.

Förutom det blir det en längre diskussion kring en nyare metod inom epidemiologin där man försöker urskilja kausalitet genom att separera på...


Dec 17, 2019

I veckans Tyngre Rubriker blir det endast två rubriker. Först får du höra om en stor svensk studie där man undersökt om kejsarsnitt ökar risken för övervikt hos pojkar när de är 18 år. Tidigare har man trott att så varit fallet men i den här studien såg man igen effekt.

Efter det följer en diskussion...


Dec 10, 2019

I veckans Tyngre Rubriker diskuteras fenomenet relativ energibrist och ätstörningar hos elitidrottare. Både norska och svenska förbund har tagit till åtgärder för att försöka ge få sina idrottare att påverka andra mindre i en negativ riktning.

Efter det blir det tre kortare rubriker om seriösa, oseriösa...


Dec 3, 2019

I veckans avsnitt av Tyngre Rubriker diskuteras först en debattartikel i SvD där det föreslås att föräldrar ska vara tvungna att se till att deras barn rör på sig minst en timme varje dag. Om de inte gör det så ska de utsättas för någon typ av straff.

Efter det blir det en längre diskussion...